El rigor i la professionalitat en el desenvolupament dels diferents processos i la implantació d’un eficaç sistema de gestió de la qualitat han permès a GAMMA DINAMIC obtenir la certificació de Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2000 / 14001.

Els laboratoris de verificació de GAMMA DINAMIC realitzen una tasca constant de control de materials, processos, components i productes acabats amb l’objectiu d’oferir, de forma homogènia, els estàndards de qualitat més exigents.