Els arxius i magatzems clàssics es componen d’armaris-prestatgeries fixes (no movibles) separats entre si per passadissos.

Gamma Arxius Compactes es compon d’unitats modulars d’armaris-prestatgeries movibles que llisquen sobre rails encastats al paviment o amb plataforma de fusta.

El moviment de cada unitat, permet la reducció del nombre de passadissos a un de sol.

Mantenint la capacitat d’arxiu o magatzem, la diferència entre l’espai emprat per Arxius Compactes i el sistema clàssic és de més d’un 50% d’estalvi de superfície.

Amb Arxius Compactes aprofiti al màxim la superfície del seu local, augmentant la seva capacitat de magatzem o arxiu.

Rodaments ancoratges i vagons.

El joc de rails, les guies de conducció i d’estabilitat (anti-bolcada) estan en funció del sistema d’accionament escollit i de les càrregues a desplaçar.

El mecanisme de rodament té un coeficient de seguretat de 1,7 i una garantia de trànsit de 1.500 km per roda.

Càrrega admissible de 300 kg a 8.000 kg per roda.

Raíls en plataforma de fusta reforçada sense necessitat d’obra.

Raís per a empotrar al paviment

 

 

Sistemes d’accionament

Sistema manual

Apte per a petites carregues o arxius amb poc moviment.

Basat en l’esforç manual de l’usuari que per simple tracció fa lliscar les rodes sobre els rails.

Sistema automàtic – elèctric

Idoni per a arxius de consulta de constant utilització.

Capaç per a qualsevol càrrega i dimensions de l’armari.

Motor-reductor incorporat en cada vagó.Sistema mecànic a discos i volants

Compost per discos / volants incorporats a cada armari i d’un joc de pinyons que multiplica l’esforç realitzat. Volant simple, càrregues mitjanes de poc moviment. Volant amb reducció, càrregues pesades de freqüent moviment. Volant amb triple reducció, per elevades càrregues amb vagons de grans dimensions.

PRESTATGERIA FIXA:
PRESTATGERI MÒBIL:
ARMARI MÒBIL:
 1. Perfil PG-78
 2. Prestatge
 3. Sostre
 4. Sistema arriostrament
 5. Terra
 6. Base regulable
 
 1. Perfil PG-78
 2. Prestatge
 3. Sostre
 4. Sistema  arriostrament
 5. Vagó (Base mòbil)
 6. Rail
 7. Guia conducció
 
 1. Perfil PG-78
 2. Prestatge
 3. Sostre
 4. Sistema arriostrament
 5. Vagó (Base mòbil)
 6. Rail
 7. Guia conducció
 8. Frontal
 9. Banda senyalitzadora
 10. Folres interiors