Biblioteca de Catalunya

Arxiu general de la Corona d’Aragó

Arxiu Històric

Museu d’Història de Sabadell

Hospital de Mataró

MNAC (Barcelona)

Pinacoteca Institut del Teatre

Canal Sur

Domicili Particular

Despatx particular